L’alumnat del CFGS de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat ha rebut classes d’Autocad per a poder dur a terme el Projecte 4 del cicle formatiu: “Disseny d’un laboratori”.

Durant el mes d’abril, el professor Gerard Fernàndez del departament de Fusta ens ha ensenyat a fer els plànols i reflexar-hi totes les instal.lacions necessàries: llum, mobiliari i equips, aigua, gasos comprimits, protecció contra incendis…etc.

Una formació complementària que té molt valor per a un Tècnic Superior. Un avantatge més de l’Aprenentatge Basat en Projectes !