Les darreres setmanes abans de l’aturada per les festes de Nadal l’alumnat de 1r curs d’Energies Renovables s’ha estrenat presentant els seus dos primers projectes. Han estat setmanes intenses amb molts neguits, moltes sorpreses agradables i molta feina ben feta. L’experiència ha estat positiva i els ha servit per integrar en el seu sistema de treball i aprenentatge la metodologia ABP.

Aquesta metodologia s’integra al 100% en tots els mòduls que constitueixen el cicle cosa que el fa un referent en l’àmbit educatiu.

El primer projecte és l’únic que es realitza de forma individual i permet a l’equip docent tenir un referent inicial de les habilitats de cada alumne/a. En canvi el segon projecte i els posteriors sempre es treballen en equips que van canviant. En concret, els projectes han estat:

  • Projecte 1. Electrificació d’un habitatge. Es presentarà un habitatge amb els plànols corresponents, esquemes i càlculs elèctrics sota el compliment del REBT.
    El projecte ha d’incloure la presentació personal del professional futur tècnic en energies renovables per tal de donar la visió de competències professionals per la realització del projecte.
  • Projecte 2. Dimensionat de recursos solars fotovoltaics d’una nau industrial. Es presentarà un nombre de 10 naus industrials amb els plànols corresponents, esquemes i càlculs elèctrics sota el compliment del REBT. Sobre aquestes naus es realitzarà el dimensionat de recursos solars atenent a les característiques de la ubicació per a la implantació futura de sistemes solars fotovoltaics.

Cada projecte ha estat validad en la seva presentació oral per algun expert d’una empresa o entitat del sector. Així en el projecte 1 l’expert va ser l’Eduard Oró, enginyer de l’empresa de Solenver de solucions energètiques, mentre que pel P2 vam comptar amb la presència d’Alex Moreno del Grup d’investigació en energia solar de la UdL.

L’equip docent de renovables vol agrair especialment l’esforç a les empreses i els experts per la seva implicació en el nostre cicle professional i a tot l’alumnat pel seu esforç i actitud.

Bona feina equip!!!