En Cristian, de l’empresa ILERSAP, ha format l’alumnat del CFGS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat i el del CFGS Química i Salut Ambiental sobre normativa i pràctica de presa de mostres d’aigua.

Per a nosaltres, és un plaer comptar amb la col.laboració d’empreses punteres com ILERSAP per a  que els aprenentatges siguin el més propers possible a la realitat laboral. Moltes gràcies Cristian !!!!