Els alumnes de 1r. d’Educació i Control ambiental van participar el dia 11 de gener en el Cens d’ocells hivernants realitzat al Parc de la Mitjana i Aiguamolls de Rufea de la ciutat de Lleida en col·laboració amb l’equip tècnic de la Regidoria d’Habitatge i transició ecològica de l’Ajuntament de Lleida, juntament amb altres voluntaris aficionats a l’ornitologia.