Aquest curs novament hem tingut la col.laboració de dues estudiants universitàries alemanyes com a professores assistents per a les classes d’alemany.

Cosima Lippert ha estat amb nosaltres de setembre a gener i la resta del curs hem comptat amb Anita Schmidt.
Ambdues han motivat molt positivament a l’alumnat que cursa alemany a Comerç Internacional i han oferit classes extraescolars gratuïtes a alumnes d’altres estudis. S’han integrat perfectament tant a l’Escola del Treball com a la vida quotidiana de Lleida, on han promés tornar a visitar-nos. 
Per a l’alumnat és una gran oportunitat d’ampliar el seu curriculum de llengües estrangeres i de rebre classes de professorat nadiu.
Esperem seguir amb aquesta iniciativa!