Els dies 21 i 23 de novembre els alumnes dels cicles formatius de Química i Salut Ambiental, Educació i Control Ambiental i Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat vam assistir a les jornades relacionades amb el programa de formació en valorització de subproductes agraris que s’ha desenvolupat en el marc d’un projecte europeu Erasmus K2. L’objectiu del projecte és formar membres del centre en processos de valorització dels residus i sobre com potenciar el seu aprofitament i incrementar així la sostenibilitat.


Les jornades van incloure una visita als serveis SCT de la UdL, on vàrem poder visitar els laboratoris d’anàlisi i conèixer de primera mà el funcionament d’un ampli ventall d’instruments analítics com ara el RMN, NIR, FTIR, Gasos acoblats a diferents detectors….

També vàrem poder conèixer de primera mà l’ús de plàstic en agricultura, els materials emprats, la seva reutilització, les possibles contaminacions…tancant unes jornades de formació completes i interessants que totes i tots vam gaudir.