Dimarts 14 de novembre s’ha dut a terme la presentació del projecte de la Convocatòria MEC de projectes d’innovació Banc de Projectes en metodologia ABP a la jornada conjunta de la Xarxa ActivaFP a l’espai Bital de Barcelona

Aquest projecte està impulsat per tres centres de Formació Professional i la PIMEC de Catalunya: Escola del Treball de Barcelona, ​​Escola de Treball de Lleida, CIFP Mislata de València, CIFP Joan d’Herrera de Valladolid.

En col·laboració amb la PIMEC s’han identificat els diferents perfils professionals associats a cada cicle formatiu que ha permès contextualitzar cada cicle formatiu en funció del seu entorn professional, identificant les competències complementàries i transversals que prenen importància a l’entorn laboral.

S’ha creat un banc de projectes obert que permet accedir a qualsevol docent o equip docent que vulgui implementar projectes intermodulars. Al Banc de Projectes està organitzat per cicles formatius amb la documentació següent:

 • Matriu de relació dels resultats d’aprenentatge (RA) amb els projectes dissenyats
 • L’enunciat de cada projecte
 • El Kit de seguiment del projecte
 • L’informe d’avaluació de l’equip docent
 • L’informe d’autoavaluació
 • L’informe de coavaluació
 • La guia d’ús de l’enunciat
 • La fitxa de la programació del projecte

A més, s’han elaborat unes guies amb el propòsit de guiar els equips docents que vulguin dissenyar nous projectes. Les guies elaborades són:

 • Guia per elaborar la foto del CF
 • Guia per elaborar la travessa del CF
 • Guia per elaborar enunciats
 • Guia per fer informes competencials de l’equip docent
 • Guia per elaborar autoavaluacions i coavaluacions del projecte