Visital dia 4 d octubre dels alumnes de 1r de laboratori d’anàlisi i control de qualitat al Servei de Sanitat Vegetal i Animal del Departament d’Agricultura de la Generalitat, al Campus d’ETSEA (antic edifici IRTA 2).

El grup d’alumnes de laoratori de primer, pel matí, s’ha passejat per les instal·lacions del centre de diagnosi animal i vegetal de la Generalitat, que actualment és el que recull més volum de feina a Catalunya. Aquest centre està al servei del sector de producció primària agrícola i ramader,  així com de la ciutadania en general. La diagnosi de malalties vegetals i animals és clau: una mala gestió de la salut dels cultius i del bestiar pot tenir fatals repercussions econòmiques, a més de portar un risc associat per la salut de les persones consumidores.
Un seguit de mètodes que utilitzen la tecnologia més novedosa, com RT-PCR o MIS-GC, permeten fer un massiu i veloç diagnòstic a fi de mantenir un control sobre les diverses amenaces a la salut: la salut vegetal, l’animal, i la de tots, la que avui dia coneixem amb el terme genèric de One Health.