L’Agència Tributària ve desenvolupant des de l’any 2003 el Programa d’Educació Civicotributària (PECT), com un programa educatiu l’objectiu del qual és explicar a la ciutadania més jove l’impacte que el sistema fiscal, al seu doble vessant d’ingressos i despeses públiques, té en la seva vida quotidiana i en les seves perspectives de futur.

Gràcies al personal formador l’alumnat de GESTIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ÀMBIT JURÍDIC de 1r i 2n Curs, va participar en aquest taller posant en pràctica les explicacions sobre impostos desenvolupades a classe, en concret l’impost sobre el valor afegit, i va resoldre dubtes referents a la destinació dels diners recaptats en aquests.

Un altre dels punts importants que es van tractar va ser fer conscient a l’alumnat dels recursos que l’estat posa a l’abast dels estudiants per tal que tinguin un estudis gratuïts i de qualitat.

Una jornada molt profitosa!