4t CONCURS ET EMPRÈN 2018


 

La finalitat d’aquest concurs és mostrar el talent dels alumnes en l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el cicle. L’Escola del Treball aposta per promoure que l’ alumnat del centre apliqui els coneixements rebuts durant els seus estudis de formació professional al desenvolupament de serveis i productes amb possibilitats d’aplicació a l’entorn professional.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Estar matriculat en un cicle formatiu a l’INS Escola del Treball durant el curs 2017/18, tant de grau mitjà com de grau superior. Els projectes poden ser individuals o en equip.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
Per participar en la present convocatòria cal omplir un formulari d’inscripció online a la web del centre on es farà constar les dades personals dels participants i el títol del projecte. També s’adjuntarà el projecte en format digital i tot aquell altre material que es consideri rellevant (pptx, pdf, odt, prezzi, etc).

TERMINI
La data màxima de presentació dels projectes a través de la inscripció online serà el dia 31/05/2018

CATEGORIES
S’estableixen 3 categories:

 Projectes d’alumnes dels CFGM
 Projectes d’alumnes dels CFGS
 Projectes intercicles

Accediu al díptic del 4t concurs ET EMPRÈN