Els alumnes del grup de 1er C del Curs d’Administració i Finances, juntament amb el Grup d’Assegurances, van visitar l’Agència Tributària a Lleida, el passat dilluns 13 de Novembre.
Durant la visita ens van explicar conceptes nous mitjançant una dinàmica on els propis estudiants representaven diferents tipus d’obligats tributàris. Gràcies a aquesta activitat, en la qual els alumnes van ser els protagonistes, els va ajudar a comprendre millor les diferents etapes del creixement d’un negoci en relació als tributs que es meritaran. 
Agraïm l’atenció rebuda a tots els representants de l’Agència per la gestió de la visita i la formació rebuda.