Els alumnes de Química i salut ambiental i E ducació i control ambiental han visitat dues instal·lacions de tractament d’aigües: la potabilitzadora d’Abrera i la dessaladora de El Prat de Llobregat. 

Es tracta de dues instal·lacions d’alta tecnologia, una tracta una tercera part de l’aigua que es consumeix a l’àrea metropolitana de Barcelona, a partir d’una captació al riu Llobregat. L’altra és una instal·lació de suport per a moments de sequera que és capaç de produir aigua potable d’alta qualitat a partir d’aigua de mar captada al Prat del Llobregat.
Les dues visites han estat conduïdes pel Marc, tècnic de Lavola, empresa de referència especialitzada en temes d’assessoria ambiental. Moltes gràcies!