Durant el curs 2017-18 a la biblioteca hem atès 4.544 usuaris.

Com que entre alumnat, professorat i PAS som 735 usuaris potencials, les dades ens indiquen que cada usuari ha vingut de mitjana 6,18 vegades a la biblioteca.

Durant el curs la biblioteca ha estat oberta 1.632 hores en total i la mitjana d’assistència és de 2,78 usuaris cada hora.

Gràcies per la vostra col·laboració, que tingueu un bon estiu i fins el proper curs!