El 16 de novembre dins de la Quinzena del Networking va venir al centre l’ex alumne David Villalba per exposar un repte consistent en el disseny d’uns WC ecològics per a zones comunes a les ciutats davant dels alumnes del CFGS Laboratori d’anàlisis i control ambiental, CFGS Energies Renovables, CFGS Educació i control ambiental i CFGM Fusta i moble. L’acció s’emmarca dins del programa de Business networking que organitza el centre per fomentar que els alumnes dels CF participen en el desenvolupament de projectes reals.