L’Escola del Treball de Lleida ha creat els Consells Assessors d’Empresa dels cicles:

  • GFGS d’Energies Renovables
  • CFGS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
  • CFGS Administració i Finances en el perfil d’Assegurances

El passat 21 de febrer, es va dur a terme l’acte de constitució d’aquests òrgans de trobada i reunió dels diferents sectors productius, socials i professionals del territori, que convergeixen en els interessos comuns de la formació professional.

La finalitat principal dels Consells Assessors d’Empresa és establir les sinergies necessàries entre els diversos sectors, per tal d’enriquir la formació que s’ofereix des del centre a les persones i alhora donar resposta a les necessitats que des de les diferents entitats es plantegin.

Les empreses, institucions i agents socials que participen aportant la seva experiència professional en els diferents Consells Assessors d’Empresa són:

El nostre agraïment a tots els membres. L’ajut  recolzament que ofereixen en aquest projecte és clau per a seguir en el camí de l’excel·lència formativa, adequada a les necessitats dels sectors productius de l’entorn i als requeriments del món laboral.

La constitució dels Consells Assessors d’Empresa és una mostra del compromís de l’Escola del Treball de Lleida amb la formació professional de qualitat, de la voluntat de treballar en xarxa amb els diferents actors del territori i d’impulsar el desenvolupament econòmic i social de la regió.