L’alumnat del CFGS Educació i control ambiental han actuat com a educadors ambientals col·laborant amb l’alumnat de 4rt d’ESO de l’Ins. Maria Rúbies en la inspecció de primavera del Projecte rius.

Hem distribuït els continguts en tres blocs:

  • Qualitats fisicoquímiques de l’aigua
  • Biodiversitat i espècies exòtiques i invasores.
  • Índex de Macroinvertebrats.

Gràcies nois i noies, ens ajudeu a formar-nos mitjançant accions pràctiques!