L’alumnat del 1r curs del CFGS d’Energies Renovables va presentar el passat 30 de gener d 2023 el seu 3r projecte. En aquesta ocasió l’empresa Kreum SA, representada pel sr. Jordi Calvis, va assistir a l’exposició que mostrava un habitatge amb els plànols, esquemes i càlculs elèctrics corresponents i alineats amb el REBT. 
Entre els requisits del projecte, destacaven els càlculs corresponents a l’energia de demanda elèctrica diària de l’habitatge que possibilita l’obtenció d’una estimació de consums anual. Així mateix, es va calcular el potencial solar disposant de dues instal·lacions, una de cas general i una altra en superposició.
A més a més, es va dimensionar el subministrament d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) amb energia solar tèrmica adequat a la demanda de l’habitatge. 

Aquesta exposició va ser de molt nivell tècnic i va permetre a l’alumnat d’aquest cicle visualitzar davant una empresa de referència del sector de les renovables la seva evolució i creixement professional.

Felicitats a tot l’alumnat per la seva implicació i responsabilitat