COMERÇ I MÀRQUETING


 

La convocatòria del INTEFP de estancias 2017 m’ha permès poder realitzar una estada professional a França, concretament al Lycée Jules Guesde a Montpeller del 10 al 24 de març de 2018.

La meva implicació en la mobilitat dels alumnes de Comerç Internacional per a realitzar les pràctiques i part de l’estudi em va portar a conèixer i treballar conjuntament amb el Lycée Jules Guesde.

El Lycée Jules Guesde és un centre públic situat a la ciutat de Montpeller, amb una àmplia oferta educativa, amb 2300 estudiants i 230 professionals, estructurada en quatre tipus d’ensenyament: general, superior, professional i tecnològic.

Durant aquest període he pogut conèixer millor les metodologies i didàctiques emprades en la la formació de BTS Commerce Internacional  i m’he tingut l’oportunitat de consolidar i enfortir els llaços que ens uneixen amb el professorat que fa classe de Comerç Internacional i amb els quals ja havíem treballat a distància.

El meu objectiu va ser realitzar un estudi específic sobre els projectes de mobilitat i establir uns procediments comuns com a guia de bones pràctiques per a la consecució dels objectius que es persegueixen tant en la Mobilitat d’Estudi com a la Mobilitat de Pràctiques i per a això em va ser de gran ajuda la immersió en les classes del primer i segon curs de Comerç Internacional, fent una comparació dels dos currículums. Els dos models es basen en el referencial europeu i, per això, les similituds són moltes.

Vaig col·laborar en la classe de “Etude et veille de marchés étrangers” on els alumnes presentaven el seu projecte d’exportació analitzant diferents mercats potencials estrangers i seleccionant el que consideren més adequat per planificar la missió d’exportació. També vaig participar en un “role play” a la classe de negociació internacional actuant com a clienta d’una venda a Madrid.

 

Al final de la primera semana, vaig rebre els tres alumnes de Comerç Internacional de l’escola que arribàvem a Montpellier. La Maria, el Dídac i l’Eduard iniciaven la mobilitat de l’estada de pràctiques a l’empresa amb el projecte Erasmus+.  Vàrem visitar les empreses, conèixer els tutors i puntualitzar les tasques especifiques que haurien de realitzar durant els dos mesos d’estada a la ciutat.

 

L’experiència ha estat molt satisfactòria i considero que l’enriquiment personal i, sobretot, professional adquirit ens ajudarà a millorar la qualitat dels nostres ensenyaments, la seva pràctica i la implementació de noves estratègies de formació, així com aprofundir en les relacions entre els dos centres.

Vull agrair a totes les persones que han col·laborat i fet possible aquesta experiència que sens dubte ha estat magnífica i animar a tota la comunitat educativa a participar en aquest tipus d’experiències.

Teniu a la vostra disposició tot el material elaborat durant l’estada així com material de consulta que va facilitar el Lycée Jules Guesde.

Rosa Viladegut

Departament de Comerç i Màrqueting