Estudiants de 2on curs del Grau Superior d’Energies Renovables presenten amb èxit un projecte d’electrificació industrial amb petita eòlica davant de l’empresa Badia Energies

La importància de les energies renovables en el sector industrial està augmentant a mesura que les empreses busquen reduir la seva empremta de carboni i optimitzar la seva eficiència energètica. Un grup d’estudiants del cicle formatiu de grau superior d’Energies renovables han dut a terme un projecte d’electrificació d’un sistema industrial mitjançant petita eòlica.

El projecte es va presentar en públic davant del sr Jaume Badia de l’empresa del sector d’energies renovables Badia Energies i l’equip docent. Els estudiants van explicar els detalls del seu projecte, que es va centrar en la instal·lació d’una petita eòlica en sistemes seudo industrials per subministrar energia elèctrica renovable.

El projecte va ser ben acollit pel públic i es va destacar l’èxit dels estudiants en la planificació, execució i presentació del projecte. Els experts van elogiar l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits pels estudiants durant el seu cicle formatiu de grau superior d’Energies renovables.

Badia Energies va proporcionar als estudiants orientació i assessorament tècnic de qualitat per millorar el disseny ixecució d’una instal·lació de petita eòlica.

En resum, l’exposició del projecte d’electrificació industrial amb petita eòlica dut a terme pels estudiants del cicle formatiu de grau superior d’Energies renovables és una demostració dels beneficis pràctics de les energies renovables i l’importància de la cooperació entre el sector educatiu i empresarial. Aquest projecte ha demostrat que els estudiants tenen les habilitats i el coneixement necessaris per fer una contribució significativa a l’indústria de les energies renovables.

Felicitats!!