El dia 29 d’octubre vam anar al nostre punt del riu Segre per tal de fer la prospecció de l’estat del riu.

El resultat ha estat que degut a la crescuda del riu per les fortes pluges no hi ha presència de macroinvertebrats, el color de l’aigua és tèrbol (nivell 2) i la resta de paràmetres tenen els valors habituals per l’època de l’any, Ph 8, nitrats 20 mg/l, oxigen 4mg/l.

Hem observat gran varietat d’aus com corbs marins grossos, bernats pescaires, rossinyols bords, etc. I malauradament hem trobat exemplars d’espècies invasores com és el cranc americà (Procambarus clarkii), les canyes (Arundo donax) i la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) que es considera naturalitzada en alguns paratges.