El dia 22 de maig l’alumnat de 1r curs del CFGS Educació i Control Ambiental i Química i Salut Ambiental juntament amb l’alumnat de 4rt. de l’ESO de l’Ins. Maria Rúbies vam realitzar la prospecció del riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida dins el Projecte Rius.

L’alumnat de l’Escola del Treball va dividir les tasques en 4 tallers:

Macroinvertebrats

Biodiversitat i qualitat del bosc de ribera

Cabal i qualitat de l’hàbitat fluvial

Propietats físico-químiques de l’aigua

Els resultats de la zona no van ser gaire favorables, però la tasca feta per uns i altres molt bona!