Els dies 25 a 26 de novembre ha tingut lloc a Ankara (Turquia) la primera trobada del projecte europeu “Filling the skills gap of european vet learners)” on hi participen centres de formació professional i entitats de 8 països diferents: Regne Unit, França, Turquia, Itàlia, Grècia, Lituània, Portugal i coordinat per l’Escola del Treball. En total participen 9 centres de formació professional , 8 països diferents , amb el suport de GlobaLleida, la Cambra de comerç de Turquia i la Cambra de comerç i industria de Vilnius.

Els objectius dels projecte són dissenyar eines i ampliar xarxes en àmbits com l’orientació, la mobilitat internacional, la formació professional DUAL, l’emprenedoria i la innovació i la borsa de treball internacional que ja es van endegar amb l’anterior projecte EROVET.

 En aquest nou projecte, anomenat EROVET+ es treballaran aspectes relacionats amb l’orientació mitjançant l’elaboració d’un vídeo “finding yor way” amb experiències de joves, empreses i centres de formació en diferents famílies professional amb l’objectiu d’apropar els diferents estudis de formació professional a la població.  També s’ha pensat en dissenyar una App que faciliti i faci accessible diferents materials i eines relacionades amb l’orientació professional.

En relació a la Internacionalització , es vol dissenyar un marc comú que faciliti la realització i seguiment de projectes dels joves estudiants creant grups internacionals . També s’ha pensat crear una publicació adreçada a les empreses , centres de formació professional sobre aspectes rellevants relacionats amb el projecte EROVET i EROVET +.

En relació a l’emprenedoria es posarà en marxa una premi emprenedor europeu on els estudiants dels països participants poden participar . També s’ha pensat en una certificació  en emprenedoria adreçada als centres de formació que realitzen activitats per promoure i fomentar l’emprenedoria entre els joves. S’ha establert el marc per reconèixer internacionalment la formació realitzada en habilitats emprenedores i gestió empresarial.  Amb aquest nou projecte es vol endegar a més a més, una plataforma on els estudiants puguin donar a conèixer els seus projectes amb l’objectiu de cercar mentoring i finançament per a dur-los a terme.  Es vol crear un esdeveniment on es pugui donar a conèixer a tota la comunitat educativa i empresarial aquestes iniciatives.

Com a novetat , en aquest projecte es vol dissenyar un curs sobre habilitats en gestió , les 3P’s de la gestió: people, projects, person, es a dir, habilitats en la gestió de persones, en la gestió de projectes i en la pròpia gestió personal.

En aquesta primera reunió duta a terme a Ankara , s’han establert el calendari i la distribució de responsabilitats per endegar totes les iniciatives programades al projecte. La propera trobada es realitzarà al Regne Unit, a Crewe on es treballarà la publicació per empreses i centres i el curs en habilitats de gestió (3P’s).