Durant el primer trimestre d’aquest curs, la biblioteca ha fet la formació d’usuaris a l’alumnat de primer curs de tots els cicles. Han estat un total de 21 grups (tots els primers de Grau Mitjà i Grau Superior) i 307 alumnes.
Aquesta visita és l’acollida a la biblioteca de l’institut amb l’objectiu de donar a conèixer aquest servei i està organitzada pel coordinador de biblioteca.
La formació enguany ha constat de dues parts. A la primera, el coordinador ha anat a les aules i ha mostrat la informació que apareix a la pàgina web del centre sobre la biblioteca, sobre l’aplicació epèrgam i sobre el nou blog de la biblioteca. Tot seguit, els grups han accedit a l’espai de la biblioteca on s’han tractat els punts següents:

  1.  Història i funció de la biblioteca. Horari. Normes. Recursos.
  2. Com s’organitza el fons documental: Classificació Decimal Universal. A quins números trobaran les matèries del seu cicle. Publicacions periòdiques. Fons local.
  3. Préstec: Com funciona, codis d’usuaris, terminis.
  4. Durant la visita s’han presentat a l’alumnat una selecció de llibres i revistes relacionades amb les matèries de cada cicle i també una selecció del fons antic.
  5. En sortir de la biblioteca l’alumnat ha pogut mirar l’exposició temàtica mensual que hi ha a l’espai de difusió, just al davant de la biblioteca, a l’entrada de l’institut