Durant el primer trimestre d’aquest curs, la biblioteca ha fet la formació d’usuaris a  l’alumnat de primer curs de tots els cicles (amb l’excepció dels cursos primer, segon i tercer de l’IFE que es farà properament). Han estat un total de 22 grups (tots els primers de Grau Mitjà i Grau Superior) i 302 alumnes.

Aquesta visita és l’acollida a la biblioteca de l’institut amb l’objectiu de donar a conèixer aquest servei i està organitzada pel coordinador de biblioteca.

El contingut de la formació ha constat de dues parts, a la primera el coordinador ha anat a les aules i ha explicat l’espai virtual sobre la biblioteca a la pàgina web del centre. Tot seguit, els alumnes han baixat a la biblioteca. Els punts tractes han estat els següents:

  1. Història i funció de la biblioteca. Ràtios d’assistència. Horari. Normes. Recursos.
  2. Com s’organitza el fons documental: Classificació Decimal Universal. A quins números trobaran les matèries del seu cicle. Publicacions periòdiques. Fons local.
  3. Espai virtual de la biblioteca: a través de l’espai que la biblioteca té a la pàgina web de l’institut podem accedir a l’Epergam (programa de gestió de biblioteques escolars del Departament d’Ensenyament) i consultar el fons documental, així com les novetats comentades al nou blog.
  4. Préstec: Com funciona, codis d’usuaris, terminis.
  5. Durant la visita s’han presentat a l’alumnat una selecció de llibres i revistes relacionades amb les matèries de cada cicle i també una selecció del fons antic.
  6. En sortir de la biblioteca l’alumnat ha pogut mirar l’exposició temàtica mensual que hi ha a l’espai de difusió, just al davant de la biblioteca, a l’entrada de l’institut.