En un esforç per impulsar l’educació i la formació professional en sectors clau, es va celebrar amb èxit el Congrés FPMOBILITY 2023, Centres d’Excel·lència de FP, per la Mobilitat Sostenible. L’esdeveniment va tenir lloc el 19 d’octubre a l’espai Mobility City, situat a l’emblemàtic Pont Zaha Hadid (Pavelló Pont) de Saragossa.

Aquest congrés va reunir experts i líders de tres les famílies professionals vinculades a la xarxa de centres d’excel·lència de la comunitat autònoma d’Aragó: energies renovables, transport i logística, i automoció. L’objectiu principal de l’esdeveniment va ser identificar nous perfils professionals emergents en aquests sectors i establir directrius per a futures revisions curriculars en la formació professional.

El Congrés FPMOBILITY 2023 va comptar amb la participació de tres Centres d’Excel·lència de la Comunitat Autònoma d’Aragó:

  • Centre d’Innovació per a la Formació Professional d’Aragó (CIFPA) a Saragossa, especialitzat en el sector del transport i la logística.
  • Centre Públic Integrat de Formació Professional Piràmide de Osca, centrat en el sector d’energies renovables.
  • Centre Públic Integrat de Formació Professional Baix Aragó d’Alcanyís (Terol), especialitzat en el sector de l’automoció.

El Congrés es va centrar a dibuixar el futur d’aquests tres sectors de manera conjunta, amb taules de treball separades en les quals van participar empreses, centres educatius, clústers i associacions professionals. Aquest enfocament col·laboratiu va permetre analitzar de prop les tendències i els reptes de cada sector, així com identificar les necessitats de formació i els perfils professionals que emergiran en el futur.

Un dels aspectes més destacats del Congrés FPMOBILITY 2023 va ser la participació activa dels centres educatius i les empreses, que van compartir les seves experiències i coneixements per enriquir la formació professional en aquests sectors.

L’èxit del Congrés FPMOBILITY 2023 destaca la importància de la col·laboració entre l’educació i la indústria per garantir que la formació professional es mantingui alineada amb les necessitats canviant del mercat laboral. La detecció de perfils professionals emergents i la revisió curricular són passos essencials per preparar els estudiants i professionals per a un futur sostenible i d’èxit en aquests sectors.

La delegació de l’Escola del Treball de Lleida va estar composta per:

  • Paco González, Director en Cap i docent d’energies renovables.
  • Olga Castilla, Directora d’innovació i docent del cicle d’energies renovables.
  • David Saura, Director de comunicació i promoció i docent del cicle d’energies renovables.
  • Alegría Sarrado, cap del departament de comerç i màrqueting.
  • Daniel Escuer, docent del cicle de transport i logística.