El passat dia 7 de maig de 2024 el nostre centre va organitzar una sessió informativa sobre l’exercici professional de la notaria, a càrrec de la Notària, Sra. M. Cristina Hernández Ruiz, adreçada a l’alumnat de 1r del Cicle Formatiu de Gestió Administrativa d’Àmbit Jurídic.

En aquesta sessió es va exposar quins són els requisits d’accés a la carrera professional de la notari, fent especial menció a la preparació i superació del procediment de les oposicions, les principals funcions dels Notaris com a fedataris públics, així com el plantejament d’un seguit de supòsits pràctics, destacant les principals novetats legislatives que afecten al seu l’exercici professional.

Aquesta sessió ha estat molt enriquidora per a l’alumnat, ja que ha pogut comprendre d’una manera no només teòrica sinó pràctica l’exercici professional dels notaris en el tràfic jurídic en l’àmbit privat.