El passat dilluns 13 de maig els alumnes de 1r curs de comerç internacional van practicar i revisar conceptes de comerç internacional implementats al llarg del curs a partir d’un joc de taula.

Els alumnes escollien un repte d’importació o exportació, i l’objectiu era traslladar un container d’una terminal d’origen fins al seu destí final, aconseguint la documentació necessària i superant els riscos propis de comerç exterior. Un cop aconseguida tota la documentació i arribat al destí final, era necessari passar per la duana per tramitar l’expedient i pagar els aranzels necessaris. La dinàmica ha estat valorada molt satisfactòriament pels alumnes, ja que la gamificació atreu a tots els alumnes a participar activament.