Els alumnes de segon curs d’educació i control ambiental han visitat l’empresa Sorigue a les seves instal·lacions de Corbins. Han conegut de primera mà el procés productiu de l’empresa, l’impacte ambiental que genera i les mesures compensatòries que s’hi apliquen per restituir el medi un cop acabada l’extracció d’àrids.

També han visitat el museu de la mineralogia i han vist com s’extreu or de la fracció rentada dels àrids.
Finalment han visitat la planta de gestió de residus de la construcció que encara es troba en procés de construcció.
Moltes gràcies!