El 22 de novembre l’alumnat de 1rA d’Administració i Finances va visitar la Delegació d’Hisenda de Lleida per assistir al Programa d’Educació Cívicotributària. L’Anna, Inspectora de la Delegació d’Hisenda, va explicar-los l’impacte que el sistema fiscal, en seu doble vessant d’ingressos i despeses públiques, té en la vida quotidiana dels ciutadans i en les seves perspectives de futur.

La consciència sobre els ingressos i les despeses públiques és essencial per a l’alumnat de la família d’administració i gestió. Com a futurs gestors de contribuents, és crucial comprendre com es generen els ingressos dels impostos i altres fonts, així com entendre com es distribueixen aquests fons a través de les despeses públiques.