En el marc del programa ActivaFP s’ha celebrat el 20 d’abril a l’Escola del Treball una jornada avançada dirigida als equips directius dels centres de FP de Catalunya.
En aquesta jornada que s’ha celebrat en format híbrid hi ha participat 60 persones , una part presencial i altres online.
Els aspectes tractats han estat les dimensions d’estructuració administrativa i logística dels cicles formatius que s’ofereixen en modalitat Cicles d’alt Rendiment , íntegrament desenvolupats per projectes. S’han aportat exemples d’eines pràctiques per l’acompanyament als equips de direcció i equips docent en la seva implementació.
L’objectiu de la jornada era donar recursos als equips directius dels centres inscrits en el programa ActivaFp per tal de que puguin conèixer i adquirir recursos per a poder transferir l’experiència al seu centre. És una aposta per avançar en l’estructuració del canvi metodològic a l’aula dins els cicles formatius. S’ha parlat de la programació, l’avaluació i la gestió del l’equip humà.
La jornada va finalitzar amb una visita a les instal·lacions del centre.