El dijous passat, dia 19 d’octubre, l’alumnat dels cicles formatius superiors Educació i Control Ambiental i de Química i Salut Ambiental van visitar la fira de Municipalia i Innocamping celebrada a Lleida.

Durant la jornada, l’alumnat va assistir a dues xerrades lligades amb el seu àmbit i perfil professional. Per una banda, La Biodiversitat Urbana i una Gestió Sostenible d’Aus en Entorns Urbans. El ponent Eduard Durany va fer una exposició sobre les plagues d’aus en entorns urbans i quins mètodes són més eficaços pel seu control. D’altra banda, Com potenciar qualsevol model de gestió de residus amb el compostatge. La ponent Ana Belén Hidalgo, va explicar els diferents recursos que tenen per fomentar el compostatge en entorns urbans tant per un conjunt de veïnat en concret, com per tota una zona rural.

A més a més, l’alumnat també va poder gaudir de la informació dels diferents estands d’empreses que van estar del seu interès.

Va estar una jornada molt profitosa, segur que repetim pel pròxim any!