Alumnat de l’Escola del Treball de Lleida en la presentació del Projecte 6 d’Energies Renovables

El passat 31 d’octubre, l’alumnat del segon curs del cicle superior d’Energies Renovables de l’Escola del Treball de Lleida van fer la presentació del Projecte 6. Aquest projecte ha servit a l’alumnat per poder fer un estudi acurat i tècnic del recursos eòlics imprescindibles per qualsevol instal·lació d’un aerogenarador, on la metodologia activa ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) està guiant a aquest grup cap a la competència professional.

En aquesta ocasió, l’empresa Red Elèctrica Espanyola va ser testimoni del treball dels estudiants, que van unir forces en equips per abordar el desafiament de calcular els recursos eòlics d’una ubicació específica i real.  Amb l’empresa REE observant, l’alumnat va mostrar un bon nivell de coneixement tècnic en el camp de les energies renovables.

Aquesta presentació no només reflecteix el dels alumnes, sinó que també és un exemple del compromís de l’Escola del Treball de Lleida en formar la propera generació de professionals capacitats per abordar els reptes de les energies renovables. Felicitem a tots els implicats en aquesta bona experiència d’aprenentatge. Continuem avançant cap a un futur sostenible i ple d’innovació.