Durant aquesta setmana tècnics de la Regidoria de Consum, Mercats i Comerç  de l’Ajuntament de Lleida han realitzat unes sessions pràctiques d’assessorament als alumnes de 1r curs del CFGM d’Activitats Comercials i del CFGS de Màrqueting i Publicitat. En l’acte de presentació hem pogut comptar amb la participació de la regidora, Sra. Marta Gispert, així com la dels tècnics Pili Mulero, Cristina Cordón i Josep Cabrera.

En aquesta formació l’alumnat ha adquirit coneixements pel que fa a drets dels consumidors  i usuaris, gestió de queixes, reclamacions i denuncies.

Han resultat uns aprenentatges molt interessants per l’alumnat, com a usuaris i consumidors que són, però especialment com a futurs professionals del comerç i la publicitat.