Debat Polítiques fiscals

L’alumnat de 1r A d’Administració i finances, dintre del MP03 Procés integrat de l’activitat comercial, ha dut a terme un debat sobre les polítiques fiscals. 

S’ha dividit la classe en dos grups, i per sorteig els ha tocat representar i defensar un SÍ ALS IMPOSTOS i l’altre grup un NO ALS IMPOSTOS.

A molts dels alumnes aquesta activitat els ha permès apropar-se a la política econòmica i fiscal… Han parlat sobre IRPF, Impost de successions i donacions, Pressupostos general de l’Estat, repartiment de la renda… I sobretot han après a argumentar posicionaments, fer-se entendre, saber escoltar i defensar propostes davant de les resta de companys i companyes.

En resum: el debat a proporcionat a l’alumnat l’oportunitat de treballar i relacionar els aprenentatges sobre la matèria amb la realitat social i econòmica actual.

Enhorabona, un molt bon debat!!

Debat Polítiques fiscals Debat Polítiques fiscals Debat Polítiques fiscals Debat Polítiques fiscalsDebat Polítiques fiscals Debat Polítiques fiscals Debat Polítiques fiscals    Debat Polítiques fiscals