6 professors de l’escola a Vila Verde (Portugal)


 

Professorat de l’Institut Escola del Treball relacionat amb l’àrea d’orientació van assistir la setmana passada a les sessions de treball que es van realitzar a Vila Verde (Portugal) en el marc del projecte europeu EROVET. El projecte, que consta de vuit socis de set països europeus, pretén millorar la empleabilitat dels joves europeus, especialment d’aquells que es graduen en Formació Professional.

 

En aquesta trobada es va treballar una de les línies del projecte, la orientació al llarg de la vida. Els professorat de l’Institut Escola del Treball van presentar les polítiques europees en relació a la orientació professional, la qual cosa va permetre fer una comparativa a nivell nacional de tots els països que pertanyen a EROVET. En aquest context, es va observar que només un 25% dels ciutadans europeus utilitzen els serveis d’orientació, essent Suècia, Dinamarca I Alemanya els països amb més demanda d’aquest servei. Els ciutadans d’altres països, com Itàlia, Hongria i Bulgària presenten un molt baix percentatge d’utilització dels serveis d’orientació.

 

La setmana va servir per descobrir estratègies exitoses en altres països que poden contribuir a millorar la orientació als centres de Formació Professional pertanyents a EROVET. En aquest context, l’experiència presentada per l’Escola del Treball, ET Orienta’t, va ser força valorada.

A continuació podeu accedir  als vídeos de les diferents sessions.

 

♦1r dia

♦2n dia
♦4t dia

♦5è dia