Les/Els alumnes de 3r d’IFE hem emprès un projecte en el mòdul de reprografia, que consisteix en obrir una copisteria, oferint tots els serveis possibles tenint en compte els mitjans que es disposen a l’aula.

Tot projecte comença amb la il·lusió d’emprendre quelcom que et faci donar un sentit al que s’està fent a classe. La il·lusió d’ajudar, saber que podem aportar i sentir-nos molt útils a l’IFE. Sabíem que podíem ajudar les companyes, companys i a la resta d’Institut i així anar creixent poc a poc; col·laborant amb diferents departaments del centre i, per què no, fins i tot amb connectors externs a ell com altres centres o petites empreses locals.

Una vegada tinguda clara la idea, s’estableix un pla a seguir: cerca d’objectius i certes pautes per funcionar com a grup. Tanmateix, és de vital importància l’elecció d’un nom (després d’una pluja d’idees l’escollit va ser Copisteria ET) i un bon disseny del logo, el qual s’ha fet a mà i amb molta cura per part dels alumnes amb la col·laboració de tots i cadascun d’ells. Vam profunditzar en aquesta qüestió ja que el logo és molt utilitzat en els treballs que es realitzen.

Aleshores, vam pensar que per tal d’evitar malentesos i treballar d’una manera més fàcil, el millor era fer un qüestionari per poder fer definir tots els encàrrecs desitjats amb precisió.

També vam fer cartells enunciatius per les aules.

Així doncs, continuem el projecte amb força i esperem molts encàrrecs per la resta de curs!!