El passat divendres 12 de novembre la Sala d’Actes de l’Escola va acollir les presentacions orals de l’alumnat de 1r curs del CFGS d’Energies Renovables (promoció 2021-2023).  Va ser una jornada plena d’emocions barrejades en que l’alumnat va poder exposar davant l’equip educatiu, la resta de companys i l’experta Virginia Godia, els seu primer projecte consistent en l’electrificació d’un habitatge.

En aquesta ocasió i, de forma excepcional respecte de la dinàmica del cicle que s’imparteix íntegrament en metodologia ABP, el projecte tenia un caire individual. Aquest fet va comportar la presentació de 22 projectes al llarg de tot el matí. A partir d’aquest moment, el futurs projectes del cicle sempre seran en modalitat de grup per treballar de forma paral·lela  altres competències transversals (gestió del temps, coordinació d’equips, planificació, gestió de conflictes, treball efectiu, treball col·laboratiu, ..).

Tot i que alguns van passar molts nervis i neguits, les presentacions van tenir, en general, un molt bon nivell tenint en compte la poca o nul·la experiència que alguns dels alumnes tenien. La comunicació tant verbal com no verbal que cada cop tenen més importància en un entorn professional pot millorar-se molt amb activitats com aquestes. 

L’equip docent vol traslladar moltes felicitats a l’alumnat per la seva implicació. Va estar un matí molt important i productiu per a tots. També volem agrair especialment l’esforç de l’experta Virginia Godia per assitir i aconsellar al nostre alumnat en aspectes tècnics i professionalitzadors.