3a Píndola Emprenedora

TALLER D’ESFORÇ I TENACITAT COM A VALORS

DAVID JORBA

El dia 11 d’abril es va celebrar l tercera píndola emprenedora del programa de formació en “habilitats emprenedores” de l’Escola del Treball. En aquesta ocasió en David Jorba ens va fer un taller de tenacitat i esforç com a valors claus en la nostra vida professional. Emprendre implica, entre altres coses, esforç i tenacitat. En aquest taller es va parlar de constància, perseverança, resistència i la definició d’objectius personals i professionals. Hi van participar 40 alumnes dels diferents cicles formatius de grau superior del centre.