The third online meeting of the EROVET+ project (Filling the skills gap of European VET learners) took place on March 4th with the attendance of all the project partners. 

The session started with a revision of the tasks agreed on the previous meeting. As all partners had complied with the deadlines, the partnership will continue its work on the results planned and, on the objectives, set.

The core result of the project, Managerial Skills Course prepared by the Portuguese and Italian partners, will soon see the light in the EROVET Virtual Space which will be accessible from the EROVET website.

The partners also laid the foundations of two other results, The EROVET App and the EROVET Finding your way video, which will also become a reality in the next few months.

Last but not least, the coordinators displayed the figures of the website users and the social media visitors, which showed that the EROVET network is becoming a reference point for VET stakeholders.

 

TERCERA TROBADA TELEMÀTICA DEL PROJECTE EROVET+

El passat 4 de Març va tenir lloc la tercera trobada telemàtica del projecte “EROVET+ Filling the skills gap of European VET learners” amb l’assistència de totes les entitats sòcies del projecte. 

La sessió es va iniciar amb una benvinguda per part de l’INS Escola del Treball, com entitat coordinadora. Seguidament, es va procedir a una revisió de totes les tasques acordades en l’anterior reunió. Atès que tots els socis havien complert amb tot el que s’havia acordat, es va decidir continuar treballant amb l’acompliment dels objectius establerts i amb el desenvolupament dels resultats previstos.

El curs d’habilitats de gestió “Managerial Skills Course” és el resultat central del projecte i tot fa pensar que ben aviat vegi la llum. Els socis Portuguesos i Italians, encarregats de  preparar aquest resultat, ja tenen el curs ben avançat i es preveu que sigui accessible a la pàgina web del projecte (www.erovet.eu).

Els socis del projecte també van aprofitar la trobada per establir els fonaments de dos dels resultats previstos, una app i un video “EROVET App and EROVET Finding your way video”, els quals també esdevindran una realitat en els proper mesos.

Per acabar, l’INS Escola del Treball, com a coordinadora del projecte, va mostrar les xifres d’usuaris de la pàgina web així com de les visites  a les xarxes socials d’EROVET+. Les xifres mostren que la xarxa EROVET està esdevenint un punt de referència per a totes parts interessades en la Formació professional arreu d’Europa.