El grup d’alumnes de primer curs del cicle superior de Laboratori d’anàlisi i control de qualitat ha visitat el dimarts 5 de febrer de 2019 el dipòsit de l’aigua de Lleida.

Per sota de la plaça del dipòsit, a prop del Mercat del Pla, en el centre històric de Lleida, s’hi troba l’antic dipòsit d’aigua, gran reservori que abastia la ciutat d’aigua potable, que va quedar en desús l’any 1974, i que fou finalment buidat l’any 1996. L’obra, que allotja 25 pilars i té capacitat per a nou milions de litres d’aigua, va ser iniciada el 1784 i es va concloure el 1792. La visita, programada dins el projecte d’anàlisi química i microbiològica d’aigües del nostre entorn, ha permès als alumnes acostar-se a uns equipaments que foren indispensables, en el seu temps, pel bon funcionament de la xarxa de distribució de l’aigua potable, però que també constitueixen, avui en dia, un bé cultural d’interès nacional, formant part del patrimoni històrico-cultural de la ciutat de Lleida.