GENERA 21 va tancar la 24a edició amb més de 18.000 visitants. Alguns d’aquests visitants van ser alumnat del 2n curs d’Energies Renovables de la nostra escola. La Fira va comptar amb la visita de professionals de 64 països, incrementant en un 45% els visitants estrangers. 

La visita va ser molt estimulant pel nostre alumnat que va poder gaudir de les novetats d’aquest camp en expansió.

GENERA 21, Fira d’Energia i Medi Ambient, en col·laboració amb lIDAE, Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) va tancar la seva 24a edició el passar 18 de novembre.

Per sectors, va destacar l’espai GENERA SOLAR, així com el fotovoltaic, tèrmic i termoelèctric, pels quals van mostrar interès el 42,6 % dels visitants professionals de GENERA 2021. Així mateix, va augmentar l’interès cap a l’autoconsum i l’emmagatzematge (expressat pel 13,6% dels visitants) i l’Eficiència energètica -11,9%-; seguit de la mobilitat, amb un 4,5%, i les energies del mar, amb un 2,8%.

A més, es va constatar l’interès per la fira per part de les empreses instal·ladores i mantenidores, que van créixer un 11,4% i van representar el 22,3% de visitants; així com l’augment d’usuaris de projectes, propietaris d’instal·lacions i inversors (+13,7%, el 5,18% dels visitants). El 41 van ser professionals amb alt poder de decisió a l’empresa i capacitat de compra.

Atenent la procedència, cal ressaltar que més del 55 % dels visitants d’Espanya venia de fora de la Comunitat de Madrid. Va créixer la participació de visitants procedents de Catalunya (+21%), País Basc (+20,6%), Extremadura (+37%) i Balears (+36,8%). Les comunitats autònomes de què procedeixen més visitants, després de Madrid, van ser la valenciana i andalusa, amb un 9 % cadascuna; seguides de Catalunya (8%), i Castella-la taca i Castella i Lleó (10% conjuntament).