L’alumnat d’Itàlia, Holanda, Catalunya i Portugal del cicle International Marketing Management (IMM) curs d’estudis superiors de Màrqueting i gestió empresarial (EQF5) amb l’anglès com a llengua vehicular, ja és a l’INS Escola del Treball.
El 1r curs dels estudis el varen realitzar entre Italia i Holanda . Aquest 2n curs té lloc a Catalunya, entre l’Institut de Vic i l’Escola del Treball de Lleida, i finalitza a Portugal.
A l’Escola del Treball els estudiants internacionals duran a terme una estada formativa de 6 setmanes, combinant la docència amb metodologia aprenentatge basat en reptes.
Per aquest motiu, és clau la participació de les empreses que col·laboren amb el projecte de centre. Mitjançant els reptes i projectes reals que plantegen a l’alumnat d’IMM, aquests consoliden els seus aprenentatges amb la ideació i desenvolupament d’estratègies de màrqueting.
We happily welcome our International Marketing Management students to Lleida. During this period, they will face a marketing challenge working on problem based learning.