L’alumnat del CFGS d’Energies Renovables ha fet la seva exposició oral del projecte 3 consistent el dimensionat d’una instal·lació de fotovoltaica i aigua calenta sanitària amb energia solar tèrmica aïllada d’un habitage.

Divendres 18 de febrer ha estat un matí d’emocions i nervis. Molta feina i esforços que han donat com a resultat el 3r projecte. Un repte en el que el nivell d’exigència ha estat superior als anteriors projectes i que ha permés veure l’evolució d’aquesta promoció. L’exposició ha comptat amb l’acompanyament i mentoratge de l’empresa GSE Eficiència Energética representada pel seu Director General, el senyor Roger Vidal González.

En aquesta ocasió, l’alumnat ha hagut de fer un estudi acurat dels recursos solars a l’abast i les seves necessitats energètiques, calculant i escollint quina és la millor instal·lació a implementar que asseguri la independència energètica de l’habitatge, ja sigui a nivell elèctric i com per les necessitats d’ACS.

Aquí us deixem una petita mostra gràfica de’aquesta experiència.