Els alumnes de l’ IFE de primer curs participen en activitats esportives al Pavelló Onze de Setembre, activitat que compta amb el suport de la Regidoria d’ Esports de l’ Ajuntament i que promou el desenvolupament de les competències clau del cicle.

El foment de la pràctica habitual de l’ esport és un dels objectius del nou cicle d’Auxiliar en vendes i atenció al públic. Aquesta iniciativa que s’ estén al llarg de tot el curs permet als alumnes participar en diferents activitats de forma mensual a les instal·lacions del Pavelló i, en la majoria dels casos, els reptes que s’ hi plantegen en cadascuna s’ han de superar en parelles o grup.

Aquestes activitats esdevenen en bons instruments que d’ una forma distesa i divertida desenvolupen algunes de les anomenades competències clau com ara la relació interpersonal, el treball en equip i l’ autonomia.