L’Escola del Treball va participar el 18 de maig en la 2a  edició de les Jornades d’Innovació pedagògica de Catalunya on setanta centres presenten les seves experiències en programes d’Innovació educativa impulsats pel Departament d’Ensenyament.

Amb l’objectiu de  donar suport, difondre i transferir les innovacions contrastades i certificades, s’organitza la II Jornada d’Innovació Pedagògica de Catalunya https://blocs.xtec.cat/jornadainnovaciopedagogica

L’escola del Treball va presentar la seva experiència en 4 programes impulsats pel Departament d’Educació:

  • Programa Activa FP: encarregat de donar suport als centres en la implantació de metodologies col·laboratives basades en projectes per afavorir l’adquisició de competències professionals, personals i transversals .
  • Programa d’assessorament a les persones i empreses destinat a donar suport als centres per afavorir la inserció laboral dels alumnes, seguiment dels alumnes en la millora dels resultats acadèmics i desplegar una carta de serveis adreçada a les empreses
  • Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals L’emprenedoria es presenta com un valor bàsic que cada cop arrela més a la societat actual.  Des d’Europa hi ha una aposta ferma per impulsar l’emprenedoria, entre els estudiants, com una competència bàsica per desenvolupar-se en un futur cada cop més canviant i variable.
  • Programa Innova Fp: La finalitat del programa és col·laborar amb les empreses i entitats, de l’entorn d’influència del centre, per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, que incentivin l’actualització dels coneixements del professorat, la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius i augmenti els vincles CENTRE FORMATIU – EMPRESA, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les organitzacions que participen en el programa.

 

La jornada es va organitzar en taules rodones de 10 persones de tots els centre de formació de Catalunya que escoltaven les experiències dels centres.

El Departament d’Educació impulsa la innovació pedagògica definida com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.