El divendres 27 d’octubre l’alumnat de primer i segon curs d’Educació i Control Ambiental va realitzar un mostreig al riu Segre prop dels Aiguamolls de Rufea. En aquest mostreig, l’alumnat va analitzar paràmetres físico-químics de l’aigua del riu i van indentificar macroinvertebrats que habiten el riu. Finalment, també van identificar algunes espècies vegetals del bosc de ribera i analitzaren l’estat de conservació de l’ecosistema.

Aquesta activitat queda emmarcada dins del Projecte Rius que porta endavant l’Associació Hàbitats amb la qual el Departament de Seguretat i Medi Ambient té establert un conveni i pel qual es duen a terme dos mostrejos al llarg de l’any, un a la tardor i l’altre a la primavera.

L’alumnat va gaudir d’un matí amb bon oratge a la ribera del riu agafant i interpretant mostres!