Projectes Comenius
 

El programa Comenius té per finalitat reforçar la dimensió europea en el camp de la educació infantil, primària i secundària, promovent la mobilitat i la cooperació entre centres educatius.Les associacions escolars Comenius tenen per finalitat reforçar la dimensió europea de la educació, promovent activitats de cooperació entre centres educatius en Europa. Els proyectes ofereixen a l’alumnat i al professorat dels diferents païssos l’oportunitat de treballar junts en un o més camps temàtics d’interès mutu.Hi ha dos tipus d’associacions escolars:

Les associacions multilaterals han d’incloure centres educatius de al menys tres païssos participants en el PAP, devent ser al menys un d’ells membre de la UE
Les associacions bilaterals que només són possibles amb un clar enfocament lingüístic. Es realitzen entre dos centres educatius i han d’incloure necessàriament un intercanvi recíproc d’alumnat. Tant les Associacions multilaterals com les bilaterals tenen una duració de 2 anys.

NOTÍCIES

-

Escola del Treball